Työturvallisuuskortti koe

Työturvallisuuskortti koe tehdään jokaisella työturvallisuuskortti kurssilla. Työturvallisuuskortti pätevyyden saaminen edellyttää aina kokeen suorittamista ja tentin läpäisyä

Oletko osallistumassa Työturvallisuuskortti koulutukseen ja mietit, onko koe vaikea ja pääsetkö kokeesta läpi? 

Kokosimme tähän artikkeliin tietoa kokeesta, jotta voit valmistautua tentin tekemiseen mahdollisimman hyvin.

Työturvallisuuskortti koe kysymykset

Työturvallisuuskortti kokeessa kysytään oikein/väärin väittämiä sekä kirjallisia kysymyksiä. 

Koe kysymykset vaihtelevat, joten eri kursseilla ja uusintakokeissa on eri kysymykset ja väittämät. Vastaukset tenttikysymyksiin saat seuraamalla ja osallistumalla aktiivisesti koulutukseen.

Työturvallisuuskortti kokeen kysymykset sisältävät väittämiä mm. seuraavista aihealueista:

  • Nolla tapaturmaa
  • Yhteinen työpaikka
  • Työsuojeluvastuut
  • Perehdyttäminen
  • Vaara- ja kuormitustekijät

Kokeessa on yhteensä 27 kysymys/väittämä kohtaa. Vastaamalla kaikkiin oikein, saa tentistä täydet pisteet. Minimipistemäärä tentin hyväksyttyyn suoritukseen on 23 pistettä.

Työturvallisuuskortti kokeen toteutus

Työturvallisuuskortti koe tehdään samana päivänä, kun kurssi käydään. Työturvallisuuskorttikoulutus kestää 7 tuntia klo 8-15 välisenä aikana. Koe tehdään kurssin päätteeksi klo 15:00. Kokeen mennessä hyväksytysti läpi, olet vapaa lähtemään.

Jos suoritat työturvallisuuskortin netissä eli verkkokurssina, teet myös kokeen sähköisenä, kun taas työturvallisuuskortin lähikoulutuksissa koe tehdään paperilla.

Aikaa kokeen tekemiseen on lähtökohtaisesti varattu puoli tuntia, mutta hätää ja kiirettä kokeen tekemisessä ei tarvitse olla. Koe ei ole pitkä ja jokainen kurssille osallistuva ehtii sen hyvin tehdä.

Verkkokurssilla koe tehdään Työturvallisuuskeskuksen (TTK) omassa Työturvallisuuskortti-palvelussa. Osallistujat saavat kurssipäivänä klo 15:00 automaattisesti sähköpostiviestin, josta löytyy linkki sähköiseen työturvallisuuskortti kokeeseen.

Kurssinjohtaja eli kouluttaja antaa selkeät ohjeet kokeen tekemiseen ennen kokeen alkua ja valvoo tenttiä. Mahdollisissa ongelmatilanteissa tai mieleen heränneistä kysymyksistä voi (ja pitää) kurssinjohtajalta pyytää apua.

Kurssinjohtaja tarkistaa lopuksi kokeet, ja jos koe on läpäisty, antaa luvan poistua koulutuksesta. Jos pisteet eivät riittäneet tentin läpäisyyn, sopii kouluttaja osallistujan kanssa uusinnasta.

Kokeeseen valmistautuminen

Työturvallisuuskortti koe ei ole vaikea, mutta siihen kannattaa valmistautua osallistumalla aktiivisesti koulutukseen koko kurssipäivän ajan. Kouluttaja antaa kurssin aikana opit, joita tentin läpäisemisessä tarvitaan.

Koulutuksessa saa kirjoittaa muistiinpanoja ja kokeessa voi käyttää kurssilla annettua työkirjaa. Muita materiaaleja kokeen tekemiseen ei voida luovuttaa.

Kurssinjohtaja valvoo, että kokeet tehdään yksilösuorituksina eli koetta ei voi tehdä yhdessä esimerkiksi toisen kurssilaisen kanssa. Jos tentti tehdään sähköisenä, tulee jokaisella osallistujalla olla oma tietokone tai mobiililaite ja oma sähköpostiosoite.

Tentin läpäisy

Työturvallisuuskortti kokeessa on yhteensä 27 kysymystä tai väittämää. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen ja väärästä nolla. Väärästä vastauksesta ei siis tule miinuspisteitä, joten kannattaa aina vastata, vaikka vastauksesta olisikin epävarma.

Hyväksyttyyn koe tulokseen vaaditaan vähintään 23 pistettä. Jos koetulos alittaa 23 pistettä tulee koe uusia.

Kokeen jälkeen saa välittömästi tietää onko koe mennyt hyväksytysti läpi vai tuleeko suorittaa uusintakoe.

Kokeen uusinta

Työturvallisuuskortti koe on mahdollista uusia 2 kertaa. Uusinnan voi suorittaa heti ensimmäisen kokeen perään, mutta sen voi myös tehdä toisena ajankohtana.

Uusinta tulee suorittaa kuitenkin kolmen kuukauden sisällä ensimmäisestä yrityksestä.

Jos osallistujalla on vaikeuksia ymmärtää kokeen kysymyksiä, voi kouluttaja auttaa kysymyksen ymmärtämisessä. Suoria vastauksia kysymyksiin ja väittämiin ei voida kuitenkaan antaa.

Hyväksytyn kurssisuorituksen jälkeen

Jos suoritat työturvallisuuskortin netissä, saat pätevyyden heti koulutuksen jälkeen. Kurssin jälkeen kurssinjohtaja lähettää TTK:lle yhteenvedon ja osallistujille muodostuu työturvallisuuskortin numerot.

Verkkokoulutuksissa saat ladattua työturvallisuuskortin puhelimeen korttitieto-palvelussa. Suosittelemme ottamaan mobiilikortin käyttöön, sillä se on yhtä lailla hyväksytty kortti kuin muovikorttikin.

Työturvallisuuskortin postitamme noin 2-3 viikon kuluessa koulutuksesta.