Turvallisuuskävelyt

Turvallisuuskävelyt on hyvä toteuttaa yrityksen turvallisuuskoulutuksen yhteydessä. Turvallisuuskävelyssä kierretään oma, tuttu työpaikka ja tehdään havaintoja työpaikan riskeistä ja vaaranpaikoista. Työntekijät oppivat ehkäisemään vaaratilanteita, tutustuvat alkusammutuskalustoon ja muuhun turvallisuustekniikkaan.

Turvallisuuskävelyssä on tärkeää myös oppia tuntemaan työpaikan uloskäynnit ja niihin liittyvät avausmekanismit. Avausmekanismeja saattaa olla hyvinkin erilaisia. Työpaikan uloskäytävät kuljetaan ulos, kokoontumispaikalle asti.

Turvallisuuskävely antaa työntekijöille konkreettiset tiedot turvallisuuden perusteista sekä lisää turvallisuustietoisuutta ja yhteistä vastuuta.

Apua poistumisharjoitusten ja turvallisuuskävelyiden järjestämiseen

Voi tilata Suomen Turvallisuusopistosta yrityksen poistumisharjoituksen ja työpaikan turvallisuuskävelyn. Hinta määräytyy tapauskohtaisesti. Kysy lisää

Suomen Turvallisuusopisto

Puhelin: 010 231 8382
Sähköposti: toimisto@turvallisuusopisto.fi