Suomen Turvallisuusopisto tarjoaa koulutuspalveluiden lisäksi palveluita, jotka auttavat asiakkaitamme pääsemään turvallisuustavoitteisiin sekä kehittämään työntekijöidensä, toimintansa ja toimintaympäristönsä turvallisuutta.

Pelastussunnitelmat

Pelastussuunnitelma laaditaan turvallisuuden varmistamiseksi, onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen kiinteistöissä sekä tapahtumissa.

Poistumisharjoitukset

Poistumisharjoituksissa varmistetaan henkilökunnan oikea toiminta kiireellistä poistumista edellyttävissä vaaratilanteissa, kuten tulipaloissa.

Vaarojen tunnistaminen ja työturvallisuusriskien arviointi

Selvittämällä työpaikan vaaratekijät ja arvioimalla riskit varmistetaan turvallinen työympäristö ja terveelliset työolot.

Turvallisuuskävelyt

Turvallisuuskävelyssä kierretään oma, tuttu työpaikka ja tehdään havaintoja työpaikan riskeistä ja vaaranpaikoista. Työntekijät oppivat ehkäisemään vaaratilanteita, tutustuvat alkusammutuskalustoon ja muuhun turvallisuustekniikkaan.

Sydäniskurit

Voit tilata Heartsine sydäniskurit Suomen Turvallisuusopistolta. Tutustu eri vaihtoehtoihin-