Vaarojen tunnistaminen ja työturvallisuusriskien arviointi

Suomen Turvallisuusopisto toteuttaa työturvallisuusriskien arviointeja ja tunnistamispalveluita yrityksille ja yhteisöille. Selvittämällä työpaikan vaaratekijät ja arvioimalla riskit varmistetaan turvallinen työympäristö ja terveelliset työolot. Henkilöstö voi hyvin, tuotanto ja palvelut sujuvat häiriöttä. 

Työpaikalla tulee selvittää järjestelmällisesti työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät. Mikäli vaaroja ei voida kokonaan poistaa, arvioidaan niiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle eli riskin suuruus ja toteutetaan toimenpiteet, joilla riski pienennetään hallittavalle tasolle tai poistetaan kokonaan.

Päätös riskien arvioinnin toteuttamisesta tehdään yrityksen johdossa. Johdon sitoutumista tarvitaan riittävien resurssien varmistamiseen, päätöksentekoon arvioinnin peusteella tehtävistä toimenpiteistä  ja seurantaan arvioinnin jatkuvuuden varmistamiseksi.

Apua työturvallisuusriskien tunnistamisessa ja selvittämisessä?

Ota yhteyttä Suomen Turvallisuusopistoon vaarojen tunnistamisissa ja työturvallisuusriskien arvioinneissa.

Suomen Turvallisuusopisto

Puhelin: 010 231 8382
Sähköposti: toimisto@turvallisuusopisto.fi