Poistumisharjoitukset

Suomen Turvallisuusopisto järjestää poistumisharjoituksia yrityksille ja yhteisöille. Poistumisharjoituksissa varmistetaan henkilökunnan oikea toiminta kiireellistä poistumista edellyttävissä vaaratilanteissa, kuten tulipaloissa.

Poistumisharjoitukset suunnitellaan aina asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja vaativuus määritellään valmiuksien mukaan. Tarvittaessa laaditaan ohjeistus poistumistilanteisiin sekä päivitetään pelastussuunnitelma.

Poistumisharjoitus toteutetaan tehdyn suunnitelman perusteella. Mukana on harjoituksen johtaja sekä tarvittava määrä tarkkailijoita. Poistumisharjoituksesta annetaan palaute osallistujille ja tehdään raportti toiminnan kehittämiseksi.

Poistumisharjoitus voidaan yhdistää muun turvavalmennuksen osaksi ja se voidaan tilata kaikkialle Suomessa.

Apua poistumisharjoituksen tekemiseen?

Ota yhteyttä Suomen Turvallisuusopistoon poistumisharjoituksen suunnittelussa ja toteuttemisessa.

Suomen Turvallisuusopisto

Puhelin: 010 231 8382
Sähköposti: toimisto@turvallisuusopisto.fi