Pelastussuunnitelmat

Suomen Turvallisuusopisto laatii lainmukaiset ja yksilöidyt pelastussunnitelmat kunnille, yrityksille, asuinrakennuksille, virastoille, oppilaitoksille, liikuntahalleille sekä muille julkisille tiloille. Vastuu pelastussuunnitelusta on kiinteistön omistajalla tai hallituksella.

Pelastussuunnitelma laaditaan turvallisuuden varmistamiseksi, onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen kiinteistöissä.

 • riskien tunnistamista
 • tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyä
 • varautumista onnettomuustilanteisiin ja niissä toimimiseen

Pelastussunnitelma tulee toteuttaa seuraavissa kohteissa:

 • asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa
 • suuret ja korkean riskin yleisötapahtumat
 • teollisuuden rakennukset
 • maatilat ja maatalousrakennukset, kuten navetat
 • päiväkodit, koulut ja oppilaitokset
 • sairaalat ja muut terveydenhuollon rakennukset
 • yli 100 metriä pitkät yleiset tunnelit
 • kauppakeskukset ja myymälät, jotka ylittävät 400 m²
 • toimivaltaisen viranomaisen erikseen määrittämä kohde

Apua pelastussuunnitelman tekemiseen?

Ota yhteyttä Suomen Turvallisuusopistoon pelastussuunnitelmien laadinnassa tai päivittämisessä. Autamme myös mikäli teillä on kysyttävää pelastussunnitelman tarpeellisuudesta tai laajuudesta.

Suomen Turvallisuusopisto

Puhelin: 010 231 8382
Sähköposti: toimisto@turvallisuusopisto.fi