Courses Grid

Tieturvakortti, Tieturva 1

Kesto: 8 hour

Free

Tieturvakortti, Tieturva 1

Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Koulutukseen osallistunut saa tieturva 1 kortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Lisätiedot
Tulityökortti

Kesto: 8 hour

Free

Tulityökortti

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Tulityökortti on voimassa viisi vuotta.

Lisätiedot
Ennakoiva ajo

Kesto: 7 hour

99,00 €

Ennakoiva ajo

Ennakoivan ajon kurssin jälkeen kuljettaja osaa tunnistaa riskejä, ennakoida ja välttää vaaratilanteita.

Lisätiedot
Digipiirturi – Käyttö-, ajo-, ja lepoaika sekä työaikalakikoulutus

Kesto: 7 hour

99,00 €

Digipiirturi – Käyttö-, ajo-, ja lepoaika sekä työaikalakikoulutus

Digipiirturi tutuksi  on kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta täydentävä kurssi.

Lisätiedot
Sähkötyöturvallisuus – SFS 6002

Kesto: 8 hour

240,00 €

Sähkötyöturvallisuus – SFS 6002

Voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti vaaditaan jokaiselta sähkötöiden parissa työskentelevältä henkilöltä. Koulutuksen tavoitteena on tunnistaa sähkön vaaratekijät sekä käydä läpi sähköstä johtuneita tapaturmia. Muita aiheita ovat sähkötyöturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja asetukset sekä…

Lisätiedot
Hätäensiapukurssi 4h, Hätä-EA

Kesto: 4 hour

80,00 €

Hätäensiapukurssi 4h, Hätä-EA

Hätäensiapukurssin tavoitteena on antaa valmiudet sairauskohtaustilanteissa ensiavun antamiseen.

Lisätiedot