Courses

Alkusammutuskortti, AS1

Kesto: 2 hour

Free

Alkusammutuskortti, AS1

STO 0 student
(0 review)

Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on laajentaa alkusammuttamisen osaaminen kansalaistaidoksi. Koulutukseen osallistunut saa AS1 -kortin, joka on voimassa viisi vuotta

Lisätiedot
Sosiaali- ja terveysalan turvakortti

Kesto: 8 hour

Free

Sosiaali- ja terveysalan turvakortti

STO 0 student
(0 review)

Koulutus antaa valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutukseen osallistunut saa sosiaali- ja terveysalan turvakortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Lisätiedot
Vesityökortti

Kesto: 8 hour

Free

Vesityökortti

STO 0 student
(0 review)

Vesityökoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät talousveden käsittelyssä tai vesijohtoverkostoon liittyvissä tehtävissä.  Vesityökortti on voimassa viisi vuotta. 

Lisätiedot
Ensiavun peruskurssi EA1

Kesto: 8 hour

160,00 €

Ensiavun peruskurssi EA1

STO 0 student
(0 review)

EA1 ensiapukurssi opettaa käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla.

Lisätiedot
Ensiavun jatkokurssi EA2

Kesto: 8 hour

Free

Ensiavun jatkokurssi EA2

STO 0 student
(0 review)

Ensiavun jatkokurssi laajentaa ja syventää ensiavun peruskurssilla opittuja taitoja.

Lisätiedot
Hätäensiapukurssi, Hätä-EA 8h

Kesto: 8 hour

120,00 €

Hätäensiapukurssi, Hätä-EA 8h

STO 0 student
(0 review)

Hätäensiapukurssin tavoitteena on antaa valmiudet sairauskohtaustilanteissa ensiavun antamiseen.

Lisätiedot
Hätäensiapukurssi 4h, Hätä-EA

Kesto: 4 hour

80,00 €

Hätäensiapukurssi 4h, Hätä-EA

STO 0 student
(0 review)

Hätäensiapukurssin tavoitteena on antaa valmiudet sairauskohtaustilanteissa ensiavun antamiseen.

Lisätiedot
Ennakoiva ajo

Kesto: 7 hour

99,00 €

Ennakoiva ajo

STO 0 student
(0 review)

Ennakoivan ajon kurssin jälkeen kuljettaja osaa tunnistaa riskejä, ennakoida ja välttää vaaratilanteita.

Lisätiedot
Digipiirturi – Käyttö-, ajo-, ja lepoaika sekä työaikalakikoulutus

Kesto: 7 hour

99,00 €

Digipiirturi – Käyttö-, ajo-, ja lepoaika sekä työaikalakikoulutus

STO 0 student
(0 review)

Digipiirturi tutuksi  on kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta täydentävä kurssi.

Lisätiedot
AS1 Kurssinjohtajakoulutus

Kesto: 6 hour

Free

AS1 Kurssinjohtajakoulutus

STO 0 student
(0 review)

Suomen Turvallisuusopisto kuuluu trafin hyväksymiin koulutuskeskuksiin, jotka voivat tarjota ammattipätevyyskoulutuksia ammattikuljettajille.

Lisätiedot
Sähkötyöturvallisuus – SFS 6002

Kesto: 8 hour

240,00 €

Sähkötyöturvallisuus – SFS 6002

STO 0 student
(0 review)

Voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti vaaditaan jokaiselta sähkötöiden parissa työskentelevältä henkilöltä. Koulutuksen tavoitteena on tunnistaa sähkön vaaratekijät sekä käydä läpi sähköstä johtuneita tapaturmia. Muita aiheita ovat sähkötyöturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja asetukset sekä…

Lisätiedot
Työturvallisuuskortti

Kesto: 8 hour

99,00 €

Työturvallisuuskortti

STO 0 student
(0 review)

Koulutukseen osallistunut saa Työturvallisuuskeskuksen (TTK) myöntämän työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta. Koulutuksen kesto on kahdeksan tuntia.

Lisätiedot
Tulityökortti

Kesto: 8 hour

Free

Tulityökortti

STO 0 student
(0 review)

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Tulityökortti on voimassa viisi vuotta.

Lisätiedot
Tieturvakortti, Tieturva 1

Kesto: 8 hour

Free

Tieturvakortti, Tieturva 1

STO 0 student
(0 review)

Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Koulutukseen osallistunut saa tieturva 1 kortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Lisätiedot