Courses

Alkusammutuskortti, AS1

Kesto: 2 hour

Free

Alkusammutuskortti, AS1

STO 0 student
(0 review)

Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on laajentaa alkusammuttamisen osaaminen kansalaistaidoksi. Koulutukseen osallistunut saa AS1 -kortin, joka on voimassa viisi vuotta

Lisätiedot
Sosiaali- ja terveysalan turvakortti

Kesto: 8 hour

Free

Sosiaali- ja terveysalan turvakortti

STO 0 student
(0 review)

Koulutus antaa valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutukseen osallistunut saa sosiaali- ja terveysalan turvakortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Lisätiedot
Vesityökortti

Kesto: 8 hour

Free

Vesityökortti

STO 0 student
(0 review)

Vesityökoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät talousveden käsittelyssä tai vesijohtoverkostoon liittyvissä tehtävissä.  Vesityökortti on voimassa viisi vuotta. 

Lisätiedot
Ensiavun peruskurssi EA1

Kesto: 8 hour

160,00 €

Ensiavun peruskurssi EA1

STO 0 student
(0 review)

EA1 ensiapukurssi opettaa käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla.

Lisätiedot
Ensiavun jatkokurssi EA2

Kesto: 8 hour

Free

Ensiavun jatkokurssi EA2

STO 0 student
(0 review)

Ensiavun jatkokurssi laajentaa ja syventää ensiavun peruskurssilla opittuja taitoja.

Lisätiedot
Hätäensiapukurssi, Hätä-EA 8h

Kesto: 8 hour

120,00 €

Hätäensiapukurssi, Hätä-EA 8h

STO 0 student
(0 review)

Hätäensiapukurssin tavoitteena on antaa valmiudet sairauskohtaustilanteissa ensiavun antamiseen.

Lisätiedot
Hätäensiapukurssi 4h

Kesto: 4 hour

99,00 €

Hätäensiapukurssi 4h

STO 0 student
(0 review)

Hätäensiapukurssin tavoitteena on antaa valmiudet sairauskohtaustilanteissa ensiavun antamiseen.

Lisätiedot
Ennakoiva ajo

Kesto: 7 hour

99,00 €

Ennakoiva ajo

STO 0 student
(0 review)

Ennakoivan ajon kurssin jälkeen kuljettaja osaa tunnistaa riskejä, ennakoida ja välttää vaaratilanteita.

Lisätiedot
Digipiirturi – Käyttö-, ajo-, ja lepoaika sekä työaikalakikoulutus

Kesto: 7 hour

99,00 €

Digipiirturi – Käyttö-, ajo-, ja lepoaika sekä työaikalakikoulutus

STO 0 student
(0 review)

Digipiirturi tutuksi  on kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta täydentävä kurssi.

Lisätiedot
ADR yhdistetty peruskurssi P/YP

Kesto: 26 hour

Free

ADR yhdistetty peruskurssi P/YP

STO 0 student
(0 review)

Koulutus on kuljettajille, joiden täytyy suorittaa ADR-peruskurssi ja sitä vastaava koe hyväksytysti saadakseen oikeuden vaarallisten aineiden kappale- ja irtotavarakuljetuksiin. ADR yhdistetty peruskurssi oikeuttaa kuljettamaan myös luokkia 1 (räjähteet) ja 7…

Lisätiedot
AS1 Kurssinjohtajakoulutus

Kesto: 6 hour

Free

AS1 Kurssinjohtajakoulutus

STO 0 student
(0 review)

Suomen Turvallisuusopisto kuuluu trafin hyväksymiin koulutuskeskuksiin, jotka voivat tarjota ammattipätevyyskoulutuksia ammattikuljettajille.

Lisätiedot
Sähkötyöturvallisuus – SFS 6002

Kesto: 8 hour

270,00 €

Sähkötyöturvallisuus – SFS 6002

STO 0 student
(0 review)

Voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti vaaditaan jokaiselta sähkötöiden parissa työskentelevältä henkilöltä. Koulutuksen tavoitteena on tunnistaa sähkön vaaratekijät sekä käydä läpi sähköstä johtuneita tapaturmia. Muita aiheita ovat sähkötyöturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja asetukset sekä…

Lisätiedot
ADR täydennyskurssi TPS17

Kesto: 26 hour

Free

ADR täydennyskurssi TPS17

STO 0 student
(0 review)

ADR täydennyskurssi on tarkoitettu luvan uusijoille. 

Lisätiedot
Työturvallisuuskortti Venäjäksi

Kesto: 8 hour

100,00 €

Työturvallisuuskortti Venäjäksi

STO 0 student
(0 review)

Koulutukseen osallistunut saa Työturvallisuuskeskuksen (TTK) myöntämän työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta. Koulutuksen kesto on kahdeksan tuntia.

Lisätiedot
ADR Säiliökurssi (ES)

Kesto: 12 hour

250,00 €

ADR Säiliökurssi (ES)

STO 0 student
(0 review)

ADR Säiliökurssi (ES) tarkoituksena on antaa henkilöille tiedot vaarallisten aineiden säiliökuljetuksiin liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten…

Lisätiedot
Tieturva 2 -koulutus

Kesto: 16 hour

250,00 €

Tieturva 2 -koulutus

STO 0 student
(0 review)

Tieturva 2 -koulutus on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille.

Lisätiedot
Tulityökortti Venäjäksi

Kesto: 8 hour

120,00 €

Tulityökortti Venäjäksi

STO 0 student
(0 review)

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä ja tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Tulityökortti on voimassa viisi vuotta.

Lisätiedot
SFS 6002 Training in English

Kesto: 8 hour

260,00 €

SFS 6002 Training in English

STO 0 student
(0 review)

A valid electrical safety card is required for every person working on electrical work. The aim of the training is to identify the hazards of electricity and to go through…

Lisätiedot
SFS 6002 SÄTKY -koulutus

Kesto: 8 hour

295,00 €

SFS 6002 SÄTKY -koulutus

STO 0 student
(0 review)

SFS 6002 SÄTKY -koulutus on suunnattu sähköasemilla ja -verkoissa työskenteleville kohdennetun koulutuksen ja täyttää työnantajalle määrätyn työtuvallisuuslain (738/72002) 14 §:n mukaisen koulutusvelvoitteen. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Lisätiedot
Kuljetusalan onnettomuustilanteet ja AS1

Kesto: 7 hour

117,00 €

Kuljetusalan onnettomuustilanteet ja AS1

STO 0 student
(0 review)

Kuljettaja tunnistaa onnettomuuksiin ja tapaturmiin liittyvät vaarat ja riskit. Tavoitteena on edistää kuljettajan turvallisuusajattelua ja -toimintaa. Koulutukseen sisältyy AS1 -koulutus. Koulutuksesta saa yhden (1) kuorma- ja linja-autonkuljettajien jatkokoulutuspäivän.

Lisätiedot
SFS 6002 SÄTKY-Teollisuus -koulutus

Kesto: 8 hour

295,00 €

SFS 6002 SÄTKY-Teollisuus -koulutus

STO 0 student
(0 review)

SFS 6002 SÄTKY-Teollisuus -koulutus on suunnattu teollisuus- ja voimalaitospuolen työskenteleville kohdennetun koulutuksen ja täyttää työnantajalle määrätyn työtuvallisuuslain (738/72002) 14 §:n mukaisen koulutusvelvoitteen. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Lisätiedot
Jännitetyökoulutus alle 1kV järjestelmät

Kesto: 8 hour

330,00 €

Jännitetyökoulutus alle 1kV järjestelmät

STO 0 student
(0 review)

Jännitetyökoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka joutuvat työssään jännitetyöalueelle alle 1000 V:n järjestelmissä lähemmäksi kuin 20 cm paljasta jännitteistä osaa. Jännitekoulutukseen osallistujalla on oltava voimassa oleva, enintään 5 vuotta vanha yleinen…

Lisätiedot
Työturvallisuuskortti

Kesto: 8 hour

99,00 €

Työturvallisuuskortti

STO 0 student
(0 review)

Koulutukseen osallistunut saa Työturvallisuuskeskuksen (TTK) myöntämän työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta. Koulutuksen kesto on kahdeksan tuntia.

Lisätiedot
Occupational safety card course

Kesto: 8 hour

69,00 €

Occupational safety card course

STO 0 student
(0 review)

Participants in the training receive an occupational safety card issued by the Työturvallisuuskeskus, which is valid for five years. The duration of the training is 8 hours.

Lisätiedot
Tulityökortti

Kesto: 8 hour

Free

Tulityökortti

STO 0 student
(0 review)

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Tulityökortti on voimassa viisi vuotta.

Lisätiedot
Tieturvakortti, Tieturva 1

Kesto: 8 hour

Free

Tieturvakortti, Tieturva 1

STO 0 student
(0 review)

Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Koulutukseen osallistunut saa tieturva 1 kortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Lisätiedot